Đại số tuyến tính (Toán A)
Đại số tuyến tính (Toán A)

Số bài học: 41

Số lượt xem: Không giới hạn

Giảng viên: Nguyễn Đức Trung

Sở hữu khóa học: 6 tháng

Đề cương khóa học
1 Tài liệu Lý thuyết
2 ĐS_00 - Số phức (Đại số cấu trúc)
3 ĐS_00 - Đại số logic (Đại số cấu trúc)
4 ĐS_00 - Tổ hợp - Ánh xạ
5 ĐS_00 - Nhóm - Vành - Trường (Đại số cấu trúc)
6 Bài tập chuyên đề 0
7 ĐS_01_01 - MA TRẬN (Phần 1)
8 ĐS_01_01 - MA TRẬN (Phần 2)
9 Bài tập Ma Trận, Định thức, Hệ PT tuyến tính
10 ĐS_01_02 - Định thức và ma trận nghịch đảo (Phần 1)
11 ĐS_01_02 - Định thức và ma trận nghịch đảo (Phần 2)
12 ĐS_01_03 - Hệ phương trình tuyến tính (Phần 1)
13 ĐS_01_03 - Hệ phương trình tuyến tính (Phần 2)
14 ĐS_01_03 - Hệ phương trình tuyến tính (Phần 3)
15 Bài tập không gian vecto
16 ĐS_02_01 - Không gian vectơ, không gian con tổ hợp tuyến tính, không gian con sinh bởi một tập hợp.
17 ĐS_02_02 - Độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính (Phần 1)
18 ĐS_02_02 - Độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính (Phần 2)
19 ĐS_02_03 - Cơ sở và số chiều của một không gian vectơ.
20 ĐS_02_04 - Toạ độ và ma trận chuyển cơ sở
21 ĐS_03_01 - Định nghĩa và tính chất của ánh xạ tuyến tính
22 ĐS_03_02 - Nhân và ảnh của ánh xạ tuyến tính.
23 ĐS_03_03 - Ma trận biểu diễn của ánh xạ tuyến tính và Ma trận biểu diễn của ánh xạ tuyến tính theo các cặp cơ sở khác nhau.
24 ĐS_03_04 - Toán tử tuyến tính
25 Bài tập ánh xạ tuyến tính p1
26 Bài tập ánh xạ tuyến tính p2
27 ĐS_04_01 - Trị riêng và vector riêng, Đa thức đặc trưng và phương trình đặc trưng của một ma trận; Ma trận chéo hóa được, Điều kiện cần và đủ để một ma trận chéo hóa được, Thuật toán (Phần 1)
28 ĐS_04_01 - Trị riêng và vector riêng, Đa thức đặc trưng và phương trình đặc trưng của một ma trận; Ma trận chéo hóa được, Điều kiện cần và đủ để một ma trận chéo hóa được, Thuật toán (Phần 2)
29 ĐS_04_02 - Không gian đối ngẫu
30 ĐS_04_03 - Ứng dụng trong kỹ thuật điều khiển TĐ: giải tích mạch điện, hệ thống điều khiển tự động
31 Bài tập giá trị riêng, vecto riêng
32 ĐS_05_01 - Dạng song tuyến tính
33 ĐS_05_02 - Dạng toàn phương (Phần 1)
34 ĐS_05_02 - Dạng toàn phương (Phần 2)
35 ĐS_05_03 - Tích vô hướng và không gian Euclide
36 Bài tập chuyên đề 5
37 ĐS_05_04 - Luyện tập chuyên đề 5
38 ĐS_04_04 - Luyện tập các dạng bài tập về Giá trị riêng và vectơ riêng
39 ĐS_03_05 - Luyện tập các dạng bài tập về ánh xạ tuyến tính
40 ĐS_02_05 - Luyện tập các dạng bài tập về không gian vectơ
41 Luyện đề ĐSTT – Toán Cao Cấp các trường Đại học những năm gần đây

199.000đ

Học toàn bộ website

Chỉ với 199K trong tài khoản, bạn được học tất cả các khoá Tiếng Anh và Toán Cao cấp đang có tại website Emoon.vn trong vòng 6 tháng.

  • Không giới hạn số lượng khóa học và bài học
  • Không giới hạn lượt học từng bài
  • Thời gian học thoải mái trong 180 ngày
  • Học mọi lúc, mọi nơi
  • Liên tục bổ sung thêm khóa học mới

Đăng ký ngay!