IELTS Foundation
IELTS Foundation

Số bài học: 108

Số lượt xem: Không giới hạn

Giảng viên: E-Moon

Sở hữu khóa học: 6 tháng

Đề cương khóa học
1 Student's life - Unit 1
2 Thi online Student's life - Unit 1 - Đề 1
3 Thi online Student's life - Unit 1 - Đề 2
4 Student's life - Unit 2
5 Thi online Student's life - Unit 2 - Đề 1
6 Thi online Student's life - Unit 2 - Đề 2
7 Home - Unit 1
8 Thi online Home - Unit 1 - Đề 1
9 Thi online Home - Unit 1 - Đề 2
10 Mini test 1 - Student's life - Unit 2
11 Mini test 2 - Student's life - Unit 2
12 Home - Unit 2
13 Thi online Home - Unit 2 - Đề 1
14 Thi online Home - Unit 2 - Đề 2
15 Mini test 3
16 Mini test 4
17 PROGRESS TEST 1
18 Cities - Unit 1
19 Thi online Cities - Unit 1 - Đề 1
20 Thi online Cities - Unit 1 - Đề 2
21 LISTENING-PROGRESS-TESTS-1
22 Mini test 1 - Listening_Home And House
23 Mini test 2 - Listening_Home And House
24 Cities - Unit 2
25 Thi online Cities - Unit 2 - Đề 1
26 Thi online Cities - Unit 2 - Đề 2
27 Mini test 5
28 Mini test 6
29 Occupations - Unit 1
30 Thi online Occupations - Unit 1 - Đề 1
31 Thi online Occupations - Unit 1 - Đề 2
32 Occupations - Unit 2
33 Thi online Occupations - Unit 2 - Đề 1
34 Thi online Occupations - Unit 2 - Đề 2
35 Mini test 7
36 Mini test 8
37 PROGRESS TEST 2 - Reading
38 PROGRESS TEST 2 - Listening
39 Environment - Unit 1
40 Thi online Environment - Unit 1 - Đề 1
41 Thi online Environment - Unit 1 - Đề 2
42 Environment - Unit 2
43 Thi online Environment - Unit 2 - Đề 1
44 Thi online Environment - Unit 2 - Đề 2
45 Mini test 9
46 Mini test 10
47 Advances - Unit 1
48 Thi online Advances - Unit 1 - Đề 1
49 Environment - Unit 2 - Mini test 1
50 Environment - Unit 2 - Mini test 2
51 Thi online Advances - Unit 1 - Đề 2
52 Student's life - Unit 1 - Mini test 1
53 Student's life - Unit 1 - Mini test 2
54 Advances - Unit 2
55 Thi online Advances - Unit 2 - Đề 1
56 Thi online Advances - Unit 2 - Đề 2
57 Mini test 1 - Advances - Unit 1
58 Mini test 1 - Advances - Unit 2
59 Mini test 2 - Advances - Unit 1
60 Mini test 2 - Advances - Unit 2
61 PROGRESS TEST 3 - LISTENING
62 Culture - Unit 1
63 PROGRESS TEST 3 - READING
64 Thi online Culture - Unit 1 - Đề 1
65 Thi online Culture - Unit 1 - Đề 2
66 Culture - Unit 2
67 Mini Test 1 - Culture - Unit 1
68 Mini Test 2 - Culture - Unit 1
69 Thi online Culture - Unit 2 - Đề 1
70 Thi online Culture - Unit 2 - Đề 2
71 Mini Test 1 - Culture - Unit 2
72 Architecture - Unit 1
73 Mini Test 2 - Culture - Unit 2
74 Thi online Architecture - Unit 1 - Đề 1
75 Thi online Architecture - Unit 1 - Đề 2
76 Thi online Architecture - Unit 2 - Đề 1
77 Architecture - Unit 2
78 Thi online Architecture - Unit 2 - Đề 2
79 Mini Test 1 - Architecture - Unit 1
80 Mini Test 2 - Architecture - Unit 1
81 Mini Test 1 - Architecture - Unit 2
82 PROGRESS TEST 4 - LISTENING
83 PROGRESS TEST 4 - READING
84 Memory - Unit 1
85 Mini Test 2 - Architecture - Unit 2
86 Thi online Memory - Unit 1 - Đề 1
87 Thi online Memory - Unit 1 - Đề 2
88 Memory - Unit 2
89 Thi online Memory - Unit 2 - Đề 1
90 Thi online Memory - Unit 2 - Đề 2
91 Mini Test 1 - Memory - Unit 1
92 Mini Test 2 - Memory - Unit 1
93 Mini Test 1 - Memory - Unit 2
94 Mini Test 2 - Memory - Unit 2
95 Plans & Predictions - Unit 1
96 Thi online Plans & Predictions - Unit 1 - Đề 1
97 Thi online Plans & Predictions - Unit 1 - Đề 2
98 Plans & Predictions - Unit 2
99 Thi online Plans & Predictions - Unit 2 - Đề 1
100 Thi online Plans & Predictions - Unit 2 - Đề 2
101 Mini Test 1 - Plans & Predictions - Unit 1
102 Mini Test 1 - Plans & Predictions - Unit 2
103 Mini Test 2 - Plans & Predictions - Unit 1
104 Mini Test 2 - Plans & Predictions - Unit 2
105 PROGRESS TEST 5
106 PROGRESS TEST 5 - Listening
107 END – OF – COURSE TEST (LISTENING)
108 END – OF – COURSE TEST (READING)

199.000đ

Học toàn bộ website

Chỉ với 199K trong tài khoản, bạn được học tất cả các khoá Tiếng Anh và Toán Cao cấp đang có tại website Emoon.vn trong vòng 6 tháng.

  • Không giới hạn số lượng khóa học và bài học
  • Không giới hạn lượt học từng bài
  • Thời gian học thoải mái trong 180 ngày
  • Học mọi lúc, mọi nơi
  • Liên tục bổ sung thêm khóa học mới

Đăng ký ngay!