Ngữ Pháp CƠ BẢN Tiếng Anh
Ngữ Pháp CƠ BẢN Tiếng Anh

Số bài học: 68

Số lượt xem: Không giới hạn

Giảng viên: Nguyễn Quỳnh Trang

Sở hữu khóa học: 6 tháng

Đề cương khóa học
1 Danh từ
2 Bài luyện tập 1
3 Bài luyện tập 2
4 Đại từ
5 Bài luyện tập 1
6 Bài luyện tập 2
7 Mạo từ
8 Bài luyện tập 1
9 Bài luyện tập 2
10 Biểu đạt số lượng
11 Bài luyện tập 1
12 Bài luyện tập 2
13 Bài kiểm tra 1
14 Giới từ
15 Bài luyện tập 1
16 Bài luyện tập 2
17 Tính từ & trạng từ; So sánh
18 Bài luyện tập 1
19 Bài luyện tập 2
20 Hiện tại đơn & hiện tại tiếp diễn
21 Bài luyện tập 1
22 Bài luyện tập 2
23 Tương lai đơn (Will/ be going to)
24 Bài luyện tập 1
25 Bài luyện tập 2
26 Bài kiểm tra 2
27 QK đơn & QK hoàn thành
28 Bài luyện tập 1
29 Bài luyện tập 2
30 USED TO vs GET/BE GOING TO
31 Bài luyện tập 1
32 Bài luyện tập 2
33 BÀI TỔNG ÔN 1/2
34 Mệnh đề 1/2
35 Bài luyện tập 1
36 Bài luyện tập 2
37 Mệnh đề 2/2
38 Bài luyện tập 1
39 Bài luyện tập 2
40 Bài kiểm tra 3
41 Câu hỏi YES/ NO; Câu hỏi đuôi
42 Bài luyện tập 1
43 Từ để hỏi Wh-
44 Bài luyện tập 1
45 Động từ khuyết thiếu
46 Bài luyện tập 1
47 Bài luyện tập 2
48 Nguyên thể/ V-ing/ Phân từ
49 Bài luyện tập 1
50 Bài luyện tập 2
51 Bài kiểm tra 4
52 Câu tường thuật
53 Bài luyện tập 2
54 Câu ước & Câu cầu khiến
55 Bài luyện tập 1
56 Bài luyện tập 2
57 Thể bị động
58 Bài luyện tập 1
59 Bài luyện tập 2
60 Câu điều kiện
61 Bài luyện tập 1
62 Bài luyện tập 2
63 BÀI TỔNG ÔN 2/2
64 Test 2
65 Bài luyện tập 1
66 Bài luyện tập 2
67 Bài luyện tập 2
68 Bài kiểm tra 5

199.000đ

Học toàn bộ website

Chỉ với 199K trong tài khoản, bạn được học tất cả các khoá Tiếng Anh và Toán Cao cấp đang có tại website Emoon.vn trong vòng 6 tháng.

  • Không giới hạn số lượng khóa học và bài học
  • Không giới hạn lượt học từng bài
  • Thời gian học thoải mái trong 180 ngày
  • Học mọi lúc, mọi nơi
  • Liên tục bổ sung thêm khóa học mới

Đăng ký ngay!