Ngữ Pháp NÂNG CAO
Ngữ Pháp NÂNG CAO

Số bài học: 131

Số lượt xem: Không giới hạn

Giảng viên: Nguyễn Quỳnh Trang

Sở hữu khóa học: 6 tháng

Đề cương khóa học
1 5 công thức phân tích câu SVO
2 Đề: 5 công thức phân tích câu SVO
3 Chữa đề: 5 công thức phân tích câu SVO
4 Tổng hợp thời thì
5 Cụm động từ (Phrasal verbs)
6 Động từ nguyên thể & Danh động từ
7 Cấu trúc song song
8 Thi online - Bài kiểm tra số 2
9 Các lỗi sai thường gặp
10 Ôn tập
11 Phân loại câu
12 Mệnh đề tính ngữ
13 Đề kiểm tra 01
14 Mệnh đề trạng ngữ
15 Mệnh đề danh ngữ
16 Đề luyện tập 07
17 Đề luyện tập 08
18 Đề kiểm tra 02
19 Cấu trúc song song
20 Đề luyện tập 09
21 Đề luyện tập 10
22 Các thành tố của từ
23 Đề luyện tập 11
24 Đề luyện tập 12
25 Lựa chọn từ vựng đúng
26 Đề luyện tập 14
27 Động từ
28 Đề luyện tập 15
29 Đề luyện tập 16
30 Đề kiểm tra 04
31 Động tính từ
32 Đề luyện tập 17
33 Đề luyện tập 18
34 Đề tổng ôn 02
35 Danh động từ & Động từ nguyên thể
36 Đề luyện tập 19
37 Đề luyện tập 20
38 Đề kiểm tra 05
39 Các thì hiện tại
40 Đề luyện tập 21
41 Đề luyện tập 22
42 Quá khứ đơn & Quá khứ tiếp diễn
43 Quá khứ hoàn thành & Quá khứ hoàn thành tiếp diễn
44 Đề luyện tập 23
45 Đề luyện tập 24
46 Đề kiểm tra 06
47 Các thì tương lai
48 Đề luyện tập 25
49 Đề luyện tập 26
50 Sự phối hợp các thời thì
51 Đề luyện tập 27
52 Đề luyện tập 28
53 Đề kiểm tra 07
54 Đề tổng ôn 03
55 Đại từ
56 Đề luyện tập 29
57 Đề luyện tập 30
58 Mạo từ
59 Đề luyện tập 31
60 Đề luyện tập 32
61 Đề kiểm tra 08
62 Giới từ
63 Đề luyện tập 33
64 Đề luyện tập 34
65 Câu so sánh
66 Đề luyện tập 35
67 Đề luyện tập 36
68 Đề kiểm tra 09
69 Câu bị động
70 Đề luyện tập 37
71 Đề tổng ôn 04
72 Câu điều kiện
73 Đề luyện tập 39
74 Đề luyện tập 40
75 Cụm động từ
76 Đề luyện tập 41
77 Đề luyện tập 42
78 Đề kiểm tra 10
79 Đảo ngữ
80 Đề luyện tập 43
81 Câu gián tiếp
82 Đề luyện tập 45
83 Đề luyện tập 46
84 Đề kiểm tra 11
85 Câu giả định
86 Đề luyện tập 47
87 Đề luyện tập 48
88 Đề tổng ôn 05
89 Ngữ đồng vị
90 Đề luyện tập 49
91 Đề luyện tập 50
92 Câu hỏi đuôi
93 Đề luyện tập 51
94 Đề luyện tập 52
95 Đề kiểm tra 12
96 Động từ khuyết thiếu
97 Đề luyện tập 53
98 Đề luyện tập 54
99 Liên từ (Từ nối)
100 Đề luyện tập 55
101 Đề luyện tập 56
102 Đề kiểm tra 13
103 Sự diễn tả về số lượng
104 Đề luyện tập 57
105 Đề luyện tập 58
106 Đề tổng ôn 06
107 Dạng BT: Đồng nghĩa & Trái nghĩa
108 Đề luyện tập 59
109 Đề luyện tập 60
110 Dạng BT: Tìm lỗi sai
111 Dạng BT: Phát âm & Trọng âm
112 Đề luyện tập 61
113 Đề luyện tập 62
114 Đề luyện tập 63
115 Đề luyện tập 64
116 Tổng ôn
117 Đề luyện tập 44
118 Đề tổng ôn
119 Đề luyện tập 38
120 Thi online - Bài kiểm tra số 1
121 Đề luyện tập 04
122 Đề kiểm tra 03
123 Đề luyện tập 02
124 Đề luyện tập 01
125 Cụm động từ (Phrasal verbs)
126 Đề luyện tập 03
127 Đề luyện tập 06
128 Đề luyện tập 05
129 Đề tổng ôn 01
130 Đề luyện tập 13

199.000đ

Học toàn bộ website

Chỉ với 199K trong tài khoản, bạn được học tất cả các khoá Tiếng Anh và Toán Cao cấp đang có tại website Emoon.vn trong vòng 6 tháng.

  • Không giới hạn số lượng khóa học và bài học
  • Không giới hạn lượt học từng bài
  • Thời gian học thoải mái trong 180 ngày
  • Học mọi lúc, mọi nơi
  • Liên tục bổ sung thêm khóa học mới

Đăng ký ngay!