TOEIC 350 - 450+: Luyện nghe Part 3: Đoạn hội thoại; Part 4: Bài nói; Part 7: Đọc hiểu
TOEIC 350 - 450+: Luyện nghe Part 3: Đoạn hội thoại; Part 4: Bài nói; Part 7: Đọc hiểu

Số bài học: 39

Số lượt xem: Không giới hạn

Giảng viên: Vũ Mai Phương

Sở hữu khóa học: 6 tháng

Đề cương khóa học
1 TOEIC 450+ - Part 7 - Kind of passages
2 Thi online - TOEIC 450+ - Part 7 - Kind of passages (1)
3 Thi online - TOEIC 450+ - Part 7 - Kind of passages (2)
4 TOEIC 450+ - Part 3 - Corporate Activities (2)
5 Thi online - TOEIC 450+ - Part 3 – Corporate Activities (2-1)
6 Thi online - TOEIC 450+ - Part 3 – Corporate Activities (2-2)
7 TOEIC 450+ - Part 3 - Corporate Activities (3)
8 Thi online - TOEIC 450+ - Part 3 – Corporate Activities (3-1)
9 Thi online - TOEIC 450+ - Part 3 – Corporate Activities (3-2)
10 TOEIC 450+ - Part 3 - Daily Activities
11 Thi online Toeic 450+ - Part 3: Daily Activities (1)
12 Thi online Toeic 450+ - Part 3: Daily Activities (2)
13 TOEIC 450+ - Part 3 - Daily Activities (2)
14 Thi online - TOEIC 450+ - Part 3 - Daily Activities (3)
15 Thi online - TOEIC 450+ - Part 3 - Daily Activities (4)
16 TOEIC 450+ - Part 3 - Practice
17 TOEIC 450+ - Part 4 – Messages
18 TOEIC 450+ - Part 4 – Speeches/Talks
19 TOEIC 450+ - Part 4 - Broadcasts
20 Thi online TOEIC 450+ - Part 4 -- Messages + Announcements + Broadcasts (1)
21 Thi online TOEIC 450+ - Part 4 -- Messages + Announcements + Broadcasts (1)
22 Thi online TOEIC 450+ - Part 4 -- Messages + Announcements + Broadcasts (3)
23 Thi online TOEIC 450+ - Part 4 -- Messages + Announcements + Broadcasts (4)
24 Thi online TOEIC 450+ - Part 4 -- Messages + Announcements + Broadcasts (5)
25 TOEIC 450+ - Part 4 - Reports
26 TOEIC 450+ - Part 4 - Chữa bài tập
27 TOEIC 450+ - Part 7 - Types of questions
28 Thi online TOEIC 450+ – Part 7: Types of questions (1)
29 Thi online TOEIC 450+ – Part 7: Types of questions (2)
30 TOEIC 450+ - Part 3 - Corporate Activities
31 Thi online - TOEIC 450+ - Part 3 – Corporate Activities (1-1)
32 Thi online - TOEIC 450+ - Part 3 – Corporate Activities (1-2)
33 TOEIC 450+ - Part 7 - Kind of passages (2)
34 Thi online - TOEIC 450+ - Part 7 - Kind of passages (3)
35 Thi online - TOEIC 450+ - Part 7 - Kind of passages (4)
36 Luyện tập TOEIC 450+ - Part 7
37 Thi online - TOEIC 450+ - ôn tập Part 7(1)
38 Thi online - TOEIC 450+ - ôn tập Part 7(2)
39 TOEIC 450+ - Part 4 - Listening Review

199.000đ

Học toàn bộ website

Chỉ với 199K trong tài khoản, bạn được học tất cả các khoá Tiếng Anh và Toán Cao cấp đang có tại website Emoon.vn trong vòng 6 tháng.

  • Không giới hạn số lượng khóa học và bài học
  • Không giới hạn lượt học từng bài
  • Thời gian học thoải mái trong 180 ngày
  • Học mọi lúc, mọi nơi
  • Liên tục bổ sung thêm khóa học mới

Đăng ký ngay!