PRE TOEIC: Ngữ pháp cơ bản
PRE TOEIC: Ngữ pháp cơ bản

Số bài học: 67

Số lượt xem: Không giới hạn

Giảng viên: Nguyễn Quỳnh Trang

Sở hữu khóa học: 6 tháng

Đề cương khóa học
1 Danh từ: Đếm được/ Không đếm được & Dạng số ít/ nhiều
2 Bài luyện tập 1
3 Bài luyện tập 2
4 Đại từ
5 Bài luyện tập 1
6 Bài luyện tập 2
7 Mạo từ
8 Bài luyện tập 1
9 Bài luyện tập 2
10 Biểu đạt số lượng
11 Bài luyện tập 1
12 Bài luyện tập 2
13 Bài kiểm tra 1
14 Giới từ (chỉ Thời gian/ Nơi chốn/ Chuyển động)
15 Bài luyện tập 1
16 Bài luyện tập 2
17 Tính từ & trạng từ; So sánh
18 Bài luyện tập 1
19 Bài luyện tập 2
20 Hiện tại đơn & hiện tại tiếp diễn
21 Bài luyện tập 1
22 Bài luyện tập 2
23 Tương lai đơn (Will/ be going to)
24 Bài luyện tập 1
25 Bài luyện tập 2
26 Bài kiểm tra 2
27 QK đơn & QK hoàn thành
28 Bài luyện tập 1
29 Bài luyện tập 2
30 USED TO vs GET/BE GOING TO
31 Bài luyện tập 1
32 Bài luyện tập 2
33 BÀI TỔNG ÔN 1/2
34 Mệnh đề 1/2
35 Bài luyện tập 1
36 Bài luyện tập 2
37 Mệnh đề 2/2
38 Bài luyện tập 1
39 Bài luyện tập 2
40 Bài kiểm tra 3
41 Câu hỏi YES/ NO; Câu hỏi đuôi
42 Bài luyện tập 1
43 Bài luyện tập 2
44 Từ để hỏi Wh-
45 Bài luyện tập 1
46 Bài luyện tập 2
47 Động từ khuyết thiếu
48 Bài luyện tập 1
49 Bài luyện tập 2
50 Nguyên thể/ V-ing/ Phân từ
51 Bài luyện tập 1
52 Bài luyện tập 2
53 Bài kiểm tra 4
54 Câu tường thuật
55 Bài luyện tập 1
56 Bài luyện tập 2
57 Câu ước & Câu cầu khiến
58 Bài luyện tập 1
59 Bài luyện tập 2
60 Thể bị động
61 Bài luyện tập 1
62 Bài luyện tập 2
63 Câu điều kiện
64 Bài luyện tập 1
65 Bài luyện tập 2
66 Bài kiểm tra 5
67 BÀI TỔNG ÔN 2/2

199.000đ

Học toàn bộ website

Chỉ với 199K trong tài khoản, bạn được học tất cả các khoá Tiếng Anh và Toán Cao cấp đang có tại website Emoon.vn trong vòng 6 tháng.

  • Không giới hạn số lượng khóa học và bài học
  • Không giới hạn lượt học từng bài
  • Thời gian học thoải mái trong 180 ngày
  • Học mọi lúc, mọi nơi
  • Liên tục bổ sung thêm khóa học mới

Đăng ký ngay!