Xác Suất thống kê - Toán A
Xác Suất thống kê - Toán A

Số bài học: 58

Số lượt xem: Không giới hạn

Giảng viên: Nguyễn Đức Trung

Sở hữu khóa học: 6 tháng

Đề cương khóa học
1 Tài liệu Lý thuyết
2 XSTK_01_01 - Nhập môn XSTK
3 XSTK_01_02 Chỉnh hợp, hoán vị và tổ hợp
4 XSTK_01_03 Biến cố và quan hệ biến cố
5 XSTK_01_04 Định nghĩa Xác suất và một số tính chất (Phần 1)
6 XSTK_01_04 Định nghĩa Xác suất và một số tính chất (Phần 2)
7 XSTK_01_05 Luyện tập 1: Các dạng bài tập cơ bản về Xác suất (Phần 1)
8 XSTK_01_05 Luyện tập 1: Các dạng bài tập cơ bản về Xác suất (Phần 2)
9 XSTK_01_06 - Xác suất có điều kiện (Phần 1)
10 XSTK_01_06 - Xác suất có điều kiện (Phần 2)
11 XSTK_01_07 Công thức Xác suất đầy đủ và Công thức Bayes (Phần 1)
12 XSTK_01_07 Công thức Xác suất đầy đủ và Công thức Bayes (Phần 2)
13 XSTK_01_08 Dãy phép thử Bernoulli và Quy luật nhị thức B(n, p)
14 XSTK_01_09 - Luyện tập 2: Ôn tập cuối chương 1 (Phần 1)
15 Luyện tập 2: Chương 1 (Phần 1)
16 Luyện tập 2: Chương 1 (Phần 2)
17 XSTK_02_01 - Biến ngẫu nhiên liên tục và biến ngẫu nhiên rời rạc
18 XSTK_02_02 - Luật phân phối xác suất biến ngẫu nhiên một chiều
19 XSTK_02_03 - Đặc số của biến ngẫu nhiên (Phần 1)
20 XSTK_02_03 -Đặc số của biến ngẫu nhiên (Phần 2)
21 XSTK_02_04 - Một số phân phối thường gặp (Phần 1)
22 XSTK_02_04 - Một số phân phối thường gặp (Phần 2)
23 XSTK_02_04 - Một số phân phối thường gặp (Phần 3)
24 XSTK_02_04 - Một số phân phối thường gặp (Phần 4)
25 XSTK_02_05 - Luyện tập 3: Ôn tập cuối chương 2 (Phần 1)
26 XSTK_02_05 - Luyện tập 3: Ôn tập cuối chương 2 (Phần 2)
27 Luyện tập 3: Chương 2
28 XSTK_03_01 - Luật phân phối xác suất biến ngẫu nhiên nhiều chiều
29 XSTK_03_02 - Hàm mật độ và các đặc số của biến ngẫu nhiên hai chiều (Phần 1)
30 XSTK_03_02 - Hàm mật độ và các đặc số của biến ngẫu nhiên hai chiều (Phần 2)
31 XSTK_03_02 - Hàm mật độ và các đặc số của biến ngẫu nhiên hai chiều (Phần 3)
32 XSTK_03_03 - Hàm của biến ngẫu nhiên.
33 XSTK_03_04 - Sự hội tụ của dẫy biến ngẫu nhiên, luật số lớn và ý nghĩa thống kê học
34 XSTK_03_05 - Luyện tập 4: Ôn tập cuối chương 3
35 Luyện tập 4: Chương 3
36 XSTK_04_01 - Mẫu và thống kê mô tả (Phần 2)
37 XSTK_04_01 - Mẫu và thống kê mô tả
38 XSTK_04_02 - Mẫu ngẫu nhiên và các đặc trưng mẫu
39 XSTK_04_03 - Ước lượng điểm
40 XSTK_04_04 - Khoảng tin cậy (Phấn 1)
41 XSTK_04_04 - Khoảng tin cậy (Phấn 2)
42 XSTK_04_05 - Luyện tập 5: Ôn tập cuối chương 4 (Phần 1)
43 XSTK_04_05 - Luyện tập 5: Ôn tập cuối chương 4 (Phần 2)
44 Luyện tập 5: Chương 4
45 XSTK_05_01 - Giả thiết thống kê và kiểm định
46 XSTK_05_02 - Kiểm định một mẫu (Phần 1)
47 XSTK_05_02 - Kiểm định một mẫu (Phần 2)
48 XSTK_05_03 - Kiểm định nhiều mẫu (Phần 1)
49 XSTK_05_03 - Kiểm định nhiều mẫu (Phần 2)
50 XSTK_05_04 - Kiểm định phi tham số
51 XSTK_05_05 - Luyện tập 6: Ôn tập cuối chương 5
52 Luyện tập 6: Chương 5
53 XSTK_06_01 - Phân tích tương quan
54 XSTK_06_02 - Hồi qui và mô hình
55 Luyện đề XSTK – Toán Cao Cấp các trường Đại học khối Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ những năm gần đây
56 XSTK_01_09 - Luyện tập 2: Ôn tập cuối chương 1 (Phần 3)
57 XSTK_01_09 - Luyện tập 2: Ôn tập cuối chương 1 (Phần 2)
58 Bài tập XSTK Chương 2

199.000đ

Học toàn bộ website

Chỉ với 199K trong tài khoản, bạn được học tất cả các khoá Tiếng Anh và Toán Cao cấp đang có tại website Emoon.vn trong vòng 6 tháng.

  • Không giới hạn số lượng khóa học và bài học
  • Không giới hạn lượt học từng bài
  • Thời gian học thoải mái trong 180 ngày
  • Học mọi lúc, mọi nơi
  • Liên tục bổ sung thêm khóa học mới

Đăng ký ngay!